Thiết bị PCCC

Thiết Bị PCCC

Sản phẩm
Sản phẩm
4.7/5

Bộ tráng bạc FS500 Korea
Chịu nhiệt: 500-700 độ

Liên hệ

VIP
sản phẩm
Sản phẩm
4.7/5

Bộ chống cháy 700 Korea
Chịu nhiệt: 500-700 độ

Liên hệ

VIP
sản phẩm
Sản phẩm
4.7/5

Găng tay tráng bạc
Chịu nhiệt: 1000 độ

Liên hệ

VIP
Sản phẩm
Sản phẩm
4.7/5

Bộ áo liền quần bảo hộ chống cháy FLAMEBUSTER FR 100%

Liên hệ

VIP
sản phẩm
Sản phẩm
4.7/5

Mặt nạ lọc độc 1 fin lọc Green Eagle

Liên hệ

VIP
sản phẩm
Sản phẩm
4.7/5

Phin lọc độc BB203
Sử dụng mặt nạ BB305; BB306

Liên hệ

VIP