Dịch vụ

Tư Vấn Bảo Dưỡng Định Kỳ

  • Bảo Dưỡng Định Kỳ

Tư Vấn Nâng Cấp Theo Đăng Kiểm

  • Nâng cấp theo yêu cầu đăng kiểm

Hỗ Trợ Hồ Sơ Cấp Chứng Chỉ & Giấy Phép

  • Chứng chỉ hàng hải

  • Giấy phép sử dụng thiết bị cứu sinh